Historie
O vzniku a činnosti Tělocvičné Jednoty Sokol Tymákov

Po skončení V.všesokolského sletu byla založena 13.července roku 1907 v Tymákově Tělocvičná Jednota Sokolská.Při založení měl Sokol 37 členů z toho bylo 18 cvičících dospělých a 8 dorostenců. V roce 1908 se jednota přihlásila do „Sokolské župy 1909 Rokycanovy“. V roce byl založen ženský odbor, který měl 14 sester a jednota měla 52 členů. Na VI. sletu bylo 18 bratří a 4 sestry. Do I.světové války odešlo v roce 1914 z tymákovské jednoty 32 bratří. Někteří se nevrátili a pomník v parku v Tymákově je postaven na počest uctění jejich památky. V roce 1919 je zakoupen pozemek na vybudování letního cvičiště. Na VII.sletu cvičilo 13 sester 22 bratří 11 dorostenců a 11 dorostenek. V roce 1924 dokupuje jednota další dvě parcely na cvičiště a o rok později pořizují sestry na vlastní náklady sokolský prapor. Na VIII.sletu cvičí 39 bratří a sester.V roce 1928 při 20 výročí založení tymákovského Sokola je uspořádáno za účasti pěti jednot z okolí veřejné cvičení. IX.sletu se zůčastnilo 45 členů tymákovského Sokola. V roce 1934 se u nás pořádá okrskové cvičení za účasti 15 jednot, tymákovští mají 112 cvičících ve společné skladbě. V roce 1938 na X.sletu vystupuje i složka žactva. V období II.světové války je Sokol zakázán. Též někteří členové jsou odvlečeni do koncentráku, kde umírají. I pomník v parku je uctěním jejich památky.

Po roce 1945 po osvobození se začala pomalu rozvíjet i sokolská činnost, dochází zde k tlaku na sloučení tělovýchovy. V roce 1948 se rozhodlo o uspořádání XI.sletu, na němž již vystupovali i cvičenci DTJ. Po skončení sletu byla zastavena činnost spolků a došlo ke sloučení tělovýchovy v naší vlasti.

Tím začíná po 42leté činnosti Sokola další kapitola tělovýchovy a sportu. Tato činnost byla celostátně řízena “Státním výborem pro tělovýchovu“ až do roku 1957, kdy byl ustaven “Československý svaz tělesné výchovy“. U nás v té době bylo ZRTV, házená, hokej, šachy, stolní tenis, jezdectví a v roce 1967 se ustavuje i divadelní soubor.

Od roku 1992 obnovuje svoji činnost opět "Tělocvičná Jednota Sokol Tymákov".

Složení ustavujícího výboru:
Starostka – Bohumila Čechurová nyní Matasová,
Členové výboru – Jarmila Dobrovolná,Marie Čechurová,Miroslav Kolb,Vladimír Šmíd,Josef Voříšek,Stanislava Herejková,František Špaček a Petr Kozderka.
Kontrolní komise-František Menc,Josef Eret,Jiří KřížNynější výbor:
starosta František Menc
místostarosta – Zdeněk Plevač
jednatelka – Miroslava Šeflová
ekonomka – Helena Hajsová
sporťák – ing.Pavel Šrail
vzdělavatelka – Eliška Kudličová
majetek – Ivo Šefl
náčelník – Josef Hošek
za oddíl NH – Ivo Šefl
za malou kopanou – zatím neurčen

kontrolní komise – předsedkyně Lenka Fajmanová
členové – Václav Špilar,Pavel Šrail

Do dnešních dnů se udrželo jen cvičení Všestrannost A národní házená, která proslavila a v posledních letech proslavuje obec Tymákov po celé naší vlasti.